Skip directly to content

Platnost poukazů a jejich náležitosti

Platnost poukazů určuje vyhláška č.100/2012 Sbírky, o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi

Poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení,nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.