Skip directly to content

Hypertenze – vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze je nejčastější onemocnění srdce a cévního oběhu. O hypertenzi mluvíme, jestliže hodnoty krevního tlaku přesáhly 140/90. Hypertenzí trpí téměř 25 % dospělé populace, svými komplikacemi významně ovlivňuje nemocnost a úmrtnost.

Hypertenzi dělíme na:

  • primární
  • sekundární

Primární hypertenze nemá přímou příčinu. Vzniká v důsledku působení genetických dispozicí a faktorů zevního prostředí, jako např. nadměrné používání kuchyňské soli, obezita, stres a vyšší konzumace alkoholu.

Sekundární hypertenze vzniká v důsledku jiného onemocnění. Nejčastěji jsou to onemocnění ledvin, štítné žlázy nebo neurologická onemocnění. Sekundární hypertenze se projevuje i během těhotenství.

Arteriální hypertenze nemá žádné charakteristické příznaky. Pacient dlouho o svém onemocnění neví a většinou mu je zjištěno náhodně u lékaře nebo až v době komplikací. Hypertenze se většinou může projevovat bolestmi hlavy, únavou nebo poruchami spánku. Dlouhodobým působením vysokého krevního tlaku může dojít k poškození orgánů a mohou se projevit bolesti na hrudníku po zvýšené námaze, dušnost, infarkt myokardu, mrtvice, poškození funkce ledvin a zraku.

První pomoc se při hypertenzi neprovádí, jelikož se jedná o chronické neakutní onemocnění. Ale může nastat tzv. hypertenzní krize, při které je nutno ihned zavolat lékařskou pomoc! Hypertenzní krize se projeví prudkým zvýšením krevního tlaku, kdy hodnoty diastolického dosáhly 130-140 mm Hg. Hypertenzní krize je akutní a život ohrožující stav!

Pamatujte, že vysoký krevní tlak je nebezpečný a je nutno jej léčit!!!