Skip directly to content

Vracení léků

Je možné vracet léky do lékárny?

ANO. Lékárna je povinna odebrat prošlé, nepoužité léky a nechat je odborně zlikvidovat. Inječní stříkačky a jiný biologický materiál se likviduje odlišně a není povinnost lékárny injekce odebírat.

NE v případech, že pacient nepoužité léky již nebude užívat nebo mu je předepsal lékař omylem nebo zjistil, že jinde je mají s menším doplatkem apod. Lékárna nese odpovědnost za správné zacházení s léčivými přípravky (dle Zákona o léčivu), a u těch, které se byť na krátkou dobu dostaly do dispozice třetí osoby, by lékárna nebyla schopna zaručit, že s nimi bylo řádně nakládáno. Lékárna samozřejmě může lék od pacienta přijmout zpět, ale nesmí jej poté vydat dalšímu pacientovi.